Vrienden van Osho - Home

Vrienden van Osho

"Life is not a problem to be solved
but a mystery to be lived"
Osho

web deze site

Aanmelden nieuwsbrief
Aanmelden als donateur
iDealEénmalige donatie

Feed RSS XML
De VVO is ook op facebook:

Begin de dag met Osho
Elke dag een nieuw citaat uit één van Osho's toespraken.
Via 'subscribe' wordt dat citaat
dan automatisch naar je eigen
computer gestuurd.

Belastingaftrek voor giften aan VVO

1. Aftrek van giften aan de Stichting VVO.
2. Legateren aan de Stichting VVO via testament.

Donaties aan de Stichting Vrienden van Osho aftrekbaar van de belasting.
De Stichting VVO is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit betekent dat je donaties onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De aftrek geldt zowel voor gewone als periodieke giften.
De Stichting VVO betaalt ook geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl
of schrijf naar de penningmeester donaties@vrienden-van-osho.nl .


1. Aftrek van giften aan de Stichting VVO

Giften (donaties, bijdragen) aan de Stichting Vrienden Van Osho zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Met andere woorden: het bedrag van de gift mag afgetrokken worden van het inkomen; slechts over het overblijvende bedrag wordt inkomstenbelasting geheven.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Drempel. De giften (alle aftrekbare giften in een belastingjaar tezamen) zijn alleen aftrekbaar voor zover ze meer bedragen dan € 60,- én meer dan 1% van het drempelinkomen ( 1 ) .
  • Maximum. De maximale aftrek voor giften is 10% van het drempelinkomen.

Het belastingvoordeel dat een gift oplevert hangt (-meestal-) af van het belastingtarief in box 1, volgens deze tabel:

Schijventarief 2013
Belastbaar inkomen tarief (jonger dan 65)
plus 1 maand
tarief (vanaf 65 jaar
plus 1 maand)
€ 0 t/m € 19.645 37,00% 19,10%
€ 19.646 t/m € 33.363 42,00% 24,10%
€ 33.364 t/m € 55.991 42,00% 42,00%
€ 55.992 of meer 52,00% 52,00%

De belastingteruggave kan geregeld worden via de belastingaangifte.
Ook is het mogelijk om een voorlopige teruggave te krijgen, bijvoorbeeld als die toch al ontvangen wordt in verband met hypotheekrente.

Veel mensen hoeven geen aangifte te doen, bijvoorbeeld als er alleen salarisinkomsten zijn of een uitkering ontvangen wordt.
Dan wordt alleen loonbelasting geheven.
In dat geval gaat belastingteruggave via een T-formulier.
Dat moet binnen 3 jaar na afloop van het belastingjaar.
Er is dan wel een ondergrens: de belastingteruggave moet minimaal € 12,- bedragen.
Een T-formulier kan aangevraagd worden via de belastingtelefoon (0800-0543).

In het bovenstaande is gesproken over losse giften.
Iemand kan ook regelmatige giften doen (minimaal 5 jaar achtereen).
Voor deze zogenaamde periodieke giften geldt géén drempel of maximum.
Wel zijn ze aan vijf voorwaarden gebonden (bel hierover met de belasting-telefoon).
De eerste voorwaarde is dat e.e.a. in een notariele akte vastgelegd moet worden..


2. Legateren aan de Stichting VVO via testament.

Via testament kan bepaald worden dat de Stichting VVO een bepaald geldbedrag zal krijgen.
De formulering van een dergelijke bepaling (toekenning van een legaat) dient te gebeuren in overleg met een notaris.


(1 ) Het drempelinkomen is de som van de inkomens en aftrekposten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.
Het belangrijkst is meestal het inkomen van box 1, het inkomen uit werk en woning. Dat is bijvoorbeeld: salaris volgens de jaaropgave, de winst uit onderneming, het eigenwoningforfait, minus de hypotheekrente