Vrienden van Osho - Home

Vrienden van Osho

"Life is not a problem to be solved
but a mystery to be lived"
Osho

web deze site

Aanmelden nieuwsbrief
Aanmelden als donateur
iDealEénmalige donatie

Feed RSS XML
De VVO is ook op facebook:

Begin de dag met Osho
Elke dag een nieuw citaat uit één van Osho's toespraken.
Via 'subscribe' wordt dat citaat
dan automatisch naar je eigen
computer gestuurd.

Osho spreekt Boeken - Recent verschenen

Osho boekennieuws

Earthen Lamps1. Earthen Lamps, 60 Parables om en Anekdotes om je hart mee te versterken
About our mortal body of clay and the immortal flame of consciousness
Dit bijzondere boek Earthen Lamps betreft de oorspronkelijke uitgave van de 59 handgeschreven parabels en verhalen van Osho uit 1967. Er worden allemaal zeer menselijke onderwerpen besproken. De ‘earthen lamp’ staat voor het lichaam dat stoffelijk is. Maar bij ieder wezen brandt daarin de vlam van het bewustzijn dat eeuwig is.
Prachtige aansprekende vertellingen, proza, maar met een zeer dichterlijke inslag waarin Osho zijn eigen bijzondere licht laat schijnen.
Met een klein lichtje kun je niet de hele weg beschijnen, maar wel dat traject wat nodig is om door te gaan.
“It is not he who thinks, but he who moves who reaches.”
Je hebt een heel liefdevol oor nodig en een heel sympathiek hart om deze mooie parables te begrijpen die daarom zo bijzonder zijn omdat ze een zeldzaamheid zijn in Osho’s werk. Dat is daarom het geval omdat de fragmenten uit dit boek niet uit Osho’s talks voortkomen maar omdat deze echt door hem geschreven zijn. Net zoals mystici als Boeddha en Jezus vertelt Osho gelijkenissen in dit boek en daarnaast anekdotes die ons direct aanspreken als mensen van de moderne tijd.

Fear 2. Fear, Understanding and Accepting the Insecurities of Life
Dit boek is een echte bestseller en dat is gezien de tijd waarin we leven heel begrijpelijk. Er is binnen korte tijd daarom ook al weer een volgende druk ontstaan.

In het Boek Fear gaat het over: Wat is angst eigenlijk? Osho geeft aan, dat angst geen substantie heeft, maar dat het zoiets is als een schaduw. Het lijkt dus een fenomeen van niet zo grote invloed te zijn, maar dat is het vaak wel. Als je alleen door een lange donkere gang loopt, kan het geluid van de vloer of van tegen elkaar schurende kleding je in extreme mate doen schrikken.

Angst op zichzelf boezemt mensen angst in. Mensen zijn banger voor angst dan voor wat dan ook, geeft Osho aan. Want een onverwachte hele harde klap of een struik die in het donker tot leven lijkt te komen, doet je schudden op je grondvesten. En dat is nog niet alles, want je houdt er vaak nog een kater aan over ook. Het is een ware nachtmerrie die je doormaakt met alles wat daarbij hoort zoals rillingen, hevige transpiratie en veranderingen in je ademhaling.
En dit gevoel blijft je bij, net zoals nachtmerries vaak levendig voor je blijven. Waar komt zo’n sterk gebeuren als angst vandaan, wat ligt er aan te grondslag? De basis van alle angst, zegt Osho is dat we bevreesd zijn dat we niet bestaan, dat er binnenin ons Niets is.
De basale angst is die voor de dood, alle andere angsten zijn een reflectie van deze.
Het mooie van dit alles is, dat de dood net zo min bestaat als het ego. Tussen deze niet bestaande fenomenen, het ego en de dood, bevindt zich de angst: dat is de brug.
De inzichten die Osho hier geeft, vind ik niet alleen uitermate boeiend ze doen me veel. Hij biedt mij gewoon de ene eye-opener na de andere. En ik zal het wellicht eerder tegengekomen zijn, maar zoals het hier staat, raakt het me enorm. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de levenssituatie waarin je verkeert. En tegelijkertijd is het een thema dat voor iedereen speelt.
Op zich heeft angst geen potentie, legt Osho uit, het heeft geen macht over je. Het is alleen maar zo, dat je erin wilt geloven. Je bent gewoon niet bereid om in je innerlijke diepte te gaan en je eigen leegte onder ogen te zien.

Mosterdzaad 3. Mosterdzaad, Over de mysticus Jezus volgens het Thomas Evangelie
Het boek is nu tegen een aantrekkelijk prijs verkrijgbaar.

Osho zegt in Mosterdzaad: “Jezus blijft maar steeds herhalen: “Zij die oren hebben kunnen me verstaan. Zij die ogen hebben: zie, ik ben hier!” Waarom herhaalt hij steeds weer: “Zij die ogen hebben, zie! Zij die oren hebben, hoor!” Waarom?

Hij heeft het over een andere dimensie van verstaan, die alleen een leerling begrijpen kan. Heel weinigen begrepen Jezus. Wie waren die weinigen? Dat waren geen geleerden, nee, het waren geen hoogleraren, nee, het waren geen wijzen, geen filosofen, nee! Het waren gewone mensen: een visser, een boer, een schoenmaker, een prostituee. Waarom konden deze mensen begrijpen? Er moet iets heel speciaals zijn dat in een gewone mens zit en dat verdwijnt in de zogenaamde ‘buiten-gewonen’. Wat is dat?
Het is nederigheid, vertrouwen. Want hoe beter je intellect is getraind, des te minder vertrouwen kun je hebben. Als je intellect niet zo getraind is, kun je beter vertrouwen.
Mensen die met de natuur leven, hebben meer vertrouwen. In een land dat niet zo sterk ge├»ndustrialiseerd is, minder gemechaniseerd, minder technologisch, waar je meer met de natuur leeft, is meer vertrouwen.”
Osho heeft absoluut recht gedaan aan de woorden van Jezus; er zijn heel wat commentaren van hem op het werk van Jezus.
Maar toen hij ook met kritische noten kwam bij Jezus’ uitspraken, was een aantal mensen daar niet blij mee. Immers: wat was er van hun dierbare Jezus overgebleven, vonden zij.
Osho heeft daarop zelf natuurlijk het meest adequate antwoord gegeven.
Hij zegt: “Ik heb meer woorden aan Jezus gewijd dan iemand anders ter wereld en daaruit blijkt dat ik van de man houd. Als ik hem niet lief had, zou ik hem wel buiten beschouwing laten.”
Een van de bekendste commentaren van Osho op Jezus’ werk is het Mosterdzaad dat commentaren bevat bij het Thomas-evangelie.

Uitgebreidere informatie, ga naar: www.oshoboeken-besproken.nl
Osho Boeken en CD’s zijn verkrijgbaar bij Osho Publikaties, www.osho.nl